VMCA voor elkaar in Almere
     
     

7 september Opening Expertisecentrum mantelzorg

Van steunpunt mantelzorg naar Expertisecentrum mantelzorg. Op 7 september is deze overgang een feit. 

Waarom een expertisecentrum?

In de afgelopen 10 jaar is het aantal mantelzorgers dat een beroep heeft gedaan op de VMCA vijf maal zo groot geworden. De overheid verwacht dat mantelzorgers steeds meer zelf gaan doen en er wordt steeds meer van mantelzorgers verwacht. Als VMCA willen wij deze groeiende groep mantelzorgers een goede ondersteuning en hulp blijven bieden. Wij zien erop toe dat zij hun zorgtaken goed en met plezier kunnen uitvoeren en niet overbelast raken. Daarom richten wij ons ook op het inzetten van collega organisaties in Almere door hen te informeren en te trainen. Zodat we mensen, waar nodig, naar de juiste instantie door kunnen verwijzen. 

Mantelzorgers in balans houden
Als Expertisecentrum mantelzorg richten we ons op het versterken van mantelzorgers. We moeten ervoor zorgen dat zij niet overbelast raken en dat zij een goede balans vinden tussen zorgtaken en tijd voor hen zelf. Dit doen we door het geven van inhoudelijke informatie over zaken waar mantelzorgers behoefte aan hebben, het geven van trainingen en workshops (specifiek over een ziektebeeld of algemeen over bijv. het indelen van je tijd), persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken waar zij hun verhaal kwijt kunnen. 

Kennis delen met collega organisaties
Als Expertisecentrum mantelzorg delen wij onze kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, gemeente, wijkteams en alle andere collega organisaties die betrokken zijn of kunnen zijn bij het ondersteunen en hulp bieden aan mantelzorgers. Wij trainen, presenteren en informeren, zodat men de mantelzorger herkent, erkent en kan helpen. 

Toeleiding naar specifieke voorzieningen van mantelzorgers
Met een bewijs van inschrijving van het Expertisecentrum mantelzorg van de VMCA kunnen mantelzorgers aanspraak maken op bijv. het mantelzorgwaardering, huishoudelijke hulp en de woonurgentie. Als expertisecentrum beoordeelt de VMCA of iemand mantelzorger is. 

In debat met mantelzorgers
Als een spin in het web verbinden we mantelzorgers met professionals, met politici en beleidsmakers. We gaan met elkaar in gesprek, zodat we vanuit allerlei verschillende gezichtspunten over mantelzorg kunnen praten. We horen hier uit de eerste hand waar mantelzorgers tegenaan lopen en wat hen vooruit kan helpen en we geven hen een podium. Het doel is dat we met elkaar het mantelzorgbeleid kunnen beïnvloeden en verbeteren.