VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Belangenbehartiging van mantelzorgers

De VMCA vindt het van groot belang dat mantelzorgers (h)erkend worden en de zorg in balans kunnen geven.

De VMCA ondersteunt mantelzorgers en maakt zich hard voor het versterken van de positie van mantelzorgers en belangenbehartiging.
Dit doet zij onder andere door haar achterban te raadplegen en signalen en knelpunten door te spelen naar partners binnen het sociaal domein, beleidsmedewerkers en politici. De VMCA neemt deel aan het Breed Overleg+ en heeft nauwe samenwerking met gemeente Almere, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), politici en partners binnen het sociaal domein.

Raadplegingen en behoeftepeilingen
Mantelzorgers worden regelmatig benaderd voor interne en externe behoeftepeilingen en raadplegingen en (landelijk) onderzoek. Onder andere voor het Nationaal Mantelzorg Panel van Mezzo; de landelijke organisatie voor mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Jaarlijks mantelzorgdebat

Ieder jaar organiseert de VMCA het Mantelzorgdebat. Mantelzorgers, professionals, beleidsmedewerkers en politici gaan met elkaar in gesprek over mantelzorg gerelateerde onderwerpen. Mantelzorgers krijgen een podium om hun stem te laten horen rond thema’s die bij hen leven. Er is aandacht voor knelpunten en kansen en mogelijkheden. Voor beleidsmakers en politici is het debat belangrijke input voor de vormgeving van (mantelzorg)beleid.
Zie: mantelzorgdebat

Expertise
De VMCA biedt expertise op het gebied van mantelzorg (ondersteuning) aan partners in het sociaal domein. Dit omdat zij samen verantwoordelijk zijn voor het zorg dragen van zelfstandigheid van de mantelzorger, zodat deze in balans de zorg kan (blijven) geven.

Vanuit de VMCA worden trainingen geboden aan onder andere huisartsen, praktijkopleiders, wijkwerkers, bedrijven en studenten binnen opleidingen voor zorg en welzijn. 

Expertise wordt geboden rond samenwerking en afstemming van informele en formele zorg, de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, onderzoek en beleid en informatie en advies met betrekking tot mantelzorgondersteuning.

Meer informatie

Geheugensteuntje
Informatie voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.  Lees meer…
Ikwoonleefzorg
Op de site ikwoonleefzorg geeft de Rabobank praktisch informatie over langer zelfstandig wonen en... Lees meer…
Handige adressen in Almere
Handige adressen Hieronder vindt u handige adressen in Almere, maar ook gegevens van... Lees meer…
Praktische informatie
Waar vindt u als mantelzorger de juiste informatie? Lees meer…
Financiƫn en wet- en regelgeving
Op deze pagina vindt u informatie rond financiën en wet- en regelgeving. Als u de... Lees meer…
Werk en vrijetijd
In deze rubriek vindt u alles over mantelzorg en (vrijwilligers)werk. Maar ook informatie over... Lees meer…
Hulp en zorg
Waar en hoe vraag ik hulp en zorg aan? Welke hulpmiddelen en voorzieningen zijn er? Een overzicht... Lees meer…
Ik zoek hulp Heeft u ondersteuning of hulp nodig? Vind hulp
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag
Mantelzorger? Inschrijven als mantelzorger Inschrijven