VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Groepstraining Matching Talents van VMCA helpt jongeren verder

In navolging van de persoonlijke coaching voor jongeren, biedt de VMCA nu ook jongeren van 13 tot 27 jaar de kans om in een groep met een coach en met elkaar over hun leven na te denken. Tijdens de training denken jongeren na over wat zij willen, leren zij structuur aanbrengen, doelen stellen en plannen. Daarnaast delen zij ervaringen met elkaar.

Jongeren hebben soms even een zetje in de rug nodig om hun leven weer op de rit te krijgen. Tijdens de groepstraining “Gestructureerd en planmatig werken” praten zij met elkaar en krijgen zij onder leiding van een jongerencoach van Matching Talents handvatten om structuur in hun leven aan te brengen, om doelen te stellen en om te leren plannen.

Uit de praktijk

De groepstraining is ontwikkeld vanuit de praktijk. Veel voorkomende vragen en problemen vanuit de persoonlijke coaching trajecten met jongeren zijn samengebracht in de training. Op deze manier zien de jongeren dat zij niet de enige zijn en kunnen zij hun vragen en oplossingen met elkaar delen. In deze groepstraining komen de vier meest voorkomende onderwerpen op het gebied van structuur en plannen aan de orde: waarom en hoe stel ik doelen?, hoe moet ik structuur aanbrengen en wat heb ik daaraan?, hoe stel ik prioriteiten? en hoe kan ik plannen. Na afloop van de training die bestaat uit 2 bijeenkomsten, is duidelijk of alle vragen voldoende beantwoord zijn of dat er nog individuele begeleiding door een coach van Matching Talents nodig is.

Coaching voor jongeren erg succesvol

De VMCA biedt onder de naam Matching Talents al een aantal jaren persoonlijke coaching voor jongeren en dit is erg succesvol gebleken. Jongeren geven zelf aan er veel aan te hebben. Zo ook Julia : “Ik kan nu makkelijk dingen plannen. Het is niet meer zo druk in mijn hoofd”. Ook de gemeente ziet het grote voordeel en heeft vanaf 2015 de financiering voor het project van Matching Talents van het Oranje Fonds overgenomen.

Groepstrainingen meer informatie

De VMCA biedt drie groepstrainingen met elk een ander aandachtsgebied. Naast de training “Gestructureerd en planmatig werken” zijn er de trainingen “Lekker in je vel” en Blik op je toekomst”. De groepstrainingen worden mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en zijn gratis. Zij  bestaan uit 2 bijeenkomsten en maximale aantal deelnemers is 12. Op aanvraag kunnen de trainingen ook op locatie worden verzorgd. Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met de VMCA, Rian van Barneveld, r.vanbarneveld@vmca.nl of 06 81 45 30 67.