VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Mantelzorgdebat - Mantelzorg, zo doen we dat!


Uitkomsten van het Mantelzorgdebat "Mantelzorg, zo doen we dat!"

Op 7 september hebben we het jaarlijkse mantelzorgdebat gevoerd. Onder leiding van Jan de Hoop gingen mantelzorgers in debat met deskundigen, professionals, beleidsmakers en politici.

Deel de zorg(en)
De rode draad van het mantelzorgdebat 2016 was: Zorg dat je er als mantelzorger niet alleen voor staat!

Voor mantelzorgers waren er goede tips om dit te bereiken:

  • Steek voldoende energie in het opbouwen van je sociale netwerk. Hierbij geldt: jong geleerd, is oud gedaan.
  • Vraag hulp en heb geen valse schaamte.
  • Praat met mensen in je omgeving over je situatie als mantelzorger. Dat lucht op en zorgt dat je omgeving je beter begrijpt.


Voor de VMCA was er de oproep om vooral revalidatiecentra en andere zorginstellingen goed te informeren over mantelzorg en de ondersteuningsmogelijkheden. Als professionals mantelzorgers herkennen en hun zorg en zorgen erkennen, dan kunnen zij hen vervolgens doorverwijzen naar de VMCA of zelf de nodige ondersteuning bieden. Deze oproep past overigens prima bij de nieuwe opzet van het Expertisecentrum Mantelzorg.

Communicatie
De tweede rode draad door het debat heen was communicatie. Hoe zorg je ervoor dat mantelzorgers en professionals goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden? Er is een wirwar aan opties voor hulp en ondersteuning. Voor de VMCA is communicatie over mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden een belangrijk en continu proces. De VMCA zal zich inzetten om de informatie voor mantelzorgers en over mantelzorg nog toegankelijker aan te bieden.

Naar aanleiding van de verhalen van twee jonge mantelzorgers spraken professionals en politici hun zorg uit over de situatie van jonge zorgers in het algemeen. Opgroeien in een gezin waar veel zorg nodig is kan schadelijk zijn. Voor de kinderen is het belangrijk dat zij zich ook kind kunnen voelen.

Het debat werd afgerond, waar we ook begonnen waren. Mantelzorger Henk eindigde met de woorden: Een sociaal netwerk is een voorwaarde om als mantelzorger in balans te blijven. En zo is het!

Dank aan alle mantelzorgers die open hun verhaal hebben gedeeld tijdens het debat. 

Dank ook aan de panelleden, de aanwezige professionals, de raadsleden en beleidsmedewerkers. En last but not least: dank aan wethouder René Peeters, aan gespreksleider Jan de Hoop en aan het hele team mantelzorg van de VMCA voor de goede voorbereiding!

Bekijk ook de foto's. Klik op de onderstaande foto en bekijk het hele album. 

Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag