VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben mantelzorger

   

De Gesprekstafel autisme

Het is niet altijd makkelijk om met andere mensen over uw situatie te praten. Iemand die het zelf niet meemaakt, kan zich niet altijd in uw situatie verplaatsen. 

De Gesprekstafel is een gespreksgroep voor mensen met een partners met autisme. Aan het begin krijgt een spreker het woord om over ervaringen te praten, een thema te bespreken enz. Daarna gaat u met elkaar in gesprek over uw vragen en ervaringen, onder leiding van een ervaren gespreksleider van de VMCA.
 

Na de inleiding door de spreker, dit kan iemand met een partner met autisme zijn, een huisarts, een begeleider enz. gaan we in gesprek over onze ervaringen en vragen. Mensen met autisme ervaren de wereld anders en kunnen vaak moeilijk aansluiten bij de leefwereld van mensen in hun omgeving. In sociale relaties ontbreekt een zekere mate van wederkerigheid.
Wat betekent dit voor u als mantelzorger? Hoe gaat u daar mee om? Dit zijn onderwerpen waarover we met elkaar in gesprek aan de gesprekstafel.

 
Voor wie?
Deze bijeenkomsten zijn voor mensen die een partner of iemand in hun gezin, familie, vriendenkring hebben met een vorm van autisme (ASS).

Uw consulent

Ada van Gent:
T 036 529 75 50
E a.vangent@vmca.nl
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag