VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben mantelzorger

   

Hersenletsel heeft een grote impact op het leven van de getroffene en direct betrokkenen. Omgaan met de gevolgen is vaak erg lastig.

De Gesprekstafel NAH vindt 6x per jaar plaats. Altijd op een zondag.
Tijdens De Gesprekstafel gaan we met elkaar in gesprek en delen we onze ervaringen regelmatig ook aan de hand van een thema. Het thema van de eerstvolgende bijeenkomst vindt u in ons activiteiteroverzicht.


U kunt uw eigen verhaal vertellen en uw ervaringen en inzichten delen met de andere deelnemers. Wilt u alleen luisteren dan kan dat natuurlijk ook. Ook is er ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen. Een consulent mantelzorg van de VMCA en een consulent van MEE begeleiden de bijeenkomst. Na een gezamenlijke start gaat u, in aparte groepen, met elkaar in gesprek.  


Programma

We starten om 10:30 uur met thee en koffie. Om 11:00 uur gaan de zorgvragers en mantelzorgers in twee aparte groepen met elkaar in gesprek over eenzelfde thema. De ochtend wordt besloten met een gezamenlijke lunch, waar deelnemers een kleine eigen bijdrage voor betalen. Dat is een mooie, informele en ontspannen manier om de gesprekken af te ronden.


Uw consulent

Ada van Gent:
T 036 529 75 50
E a.vangent@vmca.nl
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag