VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben mantelzorger

   

Gesprekstafel NAH - Ken uw kwaliteiten

De gesprekstafel NAH is een gespreksgroep voor mantelzorgers en mensen met hersenletsel. Deze gesprekstafel vindt 5x per jaar plaats, altijd op een zondag.
U krijgt hier de ruimte om uw verhaal te vertellen en uw ervaringen te delen. Samen gaan we in gesprek aan de hand van een thema.

Een mantelzorgconsulent van de VMCA en een consulent van MEE begeleiden de bijeenkomst.
Na een gezamenlijke start gaan we in twee groepen verder, een groep mantelzorgers en een groep mensen met hersenletsel.

Thema: ken uw kwaliteiten

Aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk te lunchen van 12.30 – 13.30 uur
Eigen bijdrage lunch: 3 euro

Waar vindt de activiteit plaats?

routebeschrijving
Datum: 03 september 2017
Tijd: 10.30 - 12.15
Locatie: VMCA, 4e etage
Wagenmakerbaan 43, Almere

Meld u aan voor deze activiteit

Vul de verificatiecode in*