VMCA voor elkaar in Almere
     
     
Klik hier om de online versie te bekijken
VMCA Nieuws 21 februari 2019
Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarmee we u informeren over activiteiten en ontwikkelingen met betrekking tot Vrijwilligerswerk.
Expertisecentrum Vrijwillige Inzet geopend!

Op 20 februari 2018 is het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet in Almere geopend. 

Samen gaan we ons inzetten voor het vrijwilligerswerk. Organisaties verbinden, burgerinitiatieven stimuleren en begeleiden, passend vrijwilligerswerk vinden voor mensen met speciale wensen of behoeftes en vrijwilligers trainen en perspectief bieden. 

Heeft u vragen of ideeën, neem gerust contact op met één van de Adviseurs (info@vmca.nl of 036-5341404).

Klaar voor de nieuwe privacy-wet?

Hoe ga je als vrijwilligersorganisatie om met persoonlijke gegevens? Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy-wet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke (vrijwilligers)organisatie moet aantonen persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers en cliënten veilig te beheren. Voldoet een organisatie niet aan alle verplichtingen, dan kunnen er boetes gegeven worden. Vereniging NOV heeft een 7 stappenplan gemaakt waarmee je je organisatie AVG-proof kunt maken.

Kijk voor meer info op: www.nov.nl of bezoek de VMCA informatiebijeenkomst op vrijdag 20 april van 13.30 – 15.30 uur (u kunt zich hier aanmelden).

 

NL Doet 2018

Op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart jl. vond NL Doet plaats, de jaarlijkse vrijwilligersdag.
We kijken terug op een droog en zonnig, geslaagd weekend.

In Almere is hard gewerkt door ruim 1000 vrijwilligers bij meer dan 90 klussen. Ook dit jaar waren er weer veel jongeren van de diverse voortgezet onderwijs scholen actief.

We willen alle vrijwilligers bedanken voor al het werk dat is verzet!

Vrijwilligersacademie Almere

De Vrijwilligersacademie Almere biedt trainingen aan alle vrijwilligers en beroepskrachten van Almeerse vrijwilligersorganisaties.

Kijk eens op onze website, die onlangs volledig is vernieuwd! Een greep uit het aanbod: 

  • Grenzen stellen - 30 maart – wat zijn je grenzen bij het vrijwilligerswerk en hoe geef je die aan? 
  • Veilig (t)huis – 11 april – wat zijn signalen van huiselijk geweld en wat kun je er mee doen? 
  • In veilige handen – 17 april – leer beleid ontwikkelen om ongewenst gedrag en misbruik binnen je organisatie te voorkomen. 
  • Eigen kracht = Samen kracht – 13 & 20 april - leer zelfredzaamheid bij anderen vergroten – een hele boeiende training! 
  • Laaggeletterdheid, hoe herken je dat? – 18 mei – hoe herken je laaggeletterdheid & hoe ga je het gesprek aan en verwijs je door? 
  • Gastvrij werken – 25 mei – Leer de basisvaardigheden van gastvrij werken. 

Meer info en aanmelden: www.vrijwilligersacademie-almere.nl 

Wil je je eigen training openstellen voor andere vrijwilligers en/of beroepskrachten? Ga dan ook naar de website en meld de training aan!

Resultaten quick-scan VOG

In het najaar heeft de VMCA een quick-scan uitgevoerd onder Almeerse vrijwilligersorganisaties om inzicht te krijgen in hoe wordt omgegaan met VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag).
In totaal hebben 58 organisaties gereageerd op het verzoek om de vragenlijst in te vullen.
Graag informeren wij u kort over de resultaten.

Van de respondenten geeft 36% aan voor alle vrijwilligers met VOG’s te werken en 33% voor een deel van de vrijwilligers.
31% van de organisaties werkt niet met VOG’s. Bijvoorbeeld omdat zij dit niet nodig vinden voor de functie (51%) of het te duur te vinden (20%).

Van de organisaties die (deels) met VOG’s werken betaalt 67% dit voor de vrijwilligers. 20% maakt gebruik van de regeling gratis VOG en 5% van de vrijwilligers moet de VOG zelf bekostigen.

78% van de organisaties heeft beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en 22% geeft aan (nog) geen beleid te hebben.

In samenwerking met Movisie organiseert de VMCA op dinsdag 17 april de training “In veilige handen”. De training is bedoeld voor organisaties die meer willen weten over beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Zo komen de stappen aan bod om tot adequaat preventief beleid te komen en krijgen deelnemers instrumenten in handen waarmee ze in de eigen organisatie aan de gang kunnen.
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Nieuw subsidiezoeksysteem gemeente Almere

De website van de gemeente Almere bevat sinds kort het subsidieloket. Met dit gebruiksvriendelijke systeem kunnen stichtingen, verenigingen en non-profit instellingen 24/7 gratis gebruik maken van de database die inzicht geeft in alle lokale, regionale, provinciale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden. Het subsidieloket is te bezoeken via deze link: https://isv.vindsubsidies.nl/almere

Meer weten over het subsidieloket?
Op woensdag 28 maart van 19.00-21.30 uur organiseert het Cultuurfonds Almere een themavond over financiering, waarin Jan Kuit en Daria Abolina (Subsidieadviseurs van de gemeente Almere) uitleggen hoe het subsidiezoeksysteem werkt.
Geadviseerd wordt om een eigen laptop of tablet mee te nemen, zodat u gelijk aan de slag kunt gaan.
De avond is toegankelijk voor iedereen (dus ook niet-cultuurgerichte organisaties).

Locatie: Reigers Inn, Weerwaterplein 3, Almere-Stad
Aanmelden verplicht, klik hier.

Gewijzigde openingstijden Vrijwilligers Vacaturebank

Voor iedereen die op zoek is naar of vragen heeft over vrijwilligerswerk, organiseert de VMCA iedere donderdagmiddag een open inloop.  Met ingang van 1 april 2018 zijn de openingstijden van dit inloopspreekuur gewijzigd.
Bezoekers zijn dan iedere donderdag welkom van 13.00-15.00 uur.
Locatie: VMCA, Wagenmakerbaan 43 (begane grond), Almere –Stad.

U ontvangt deze nieuwsbrief van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen stuur dan een e-mail naar vrijworg@vmca.nl met een verzoek tot uitschrijven.
Wagenmakerbaan 43 • 1315 BC Almere • T 036 534 14 04 • E info@vmca.nlwww.vmca.nl