VMCA voor elkaar in Almere
     
     
Klik hier om de online versie te bekijken
VMCA Nieuws 24 april 2019

Beste lezer,

Sinds 25 mei 2018 is de privacy wetgeving veranderd. De nieuwe wet AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming ) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het betreft een wet waaraan alle landen in de Europese Unie zich moeten houden.

Met deze nieuwe wetgeving zijn de regels rondom privacy aangescherpt. Ook de VMCA heeft maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens aan deze nieuwe wetgeving aan te passen.

VMCA en AVG

De VMCA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Op onze website  kunt u ons privacy statement vinden ( http://www.vmca.nl/dynamic/image/Privacy-Statement-VMCA-versie-01-25-mei-2018.pdf)  , waarin we u op transparante wijze informatie geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke invloed u hier zelf op kunt uitoefenen.  

Wanneer u van ons post of nieuwsbrieven ontvangt is dit omdat u ingeschreven staat bij VMCA, deelgenomen heeft aan een van onze activiteiten of omdat u heeft aangegeven deze informatie te willen ontvangen. Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt, dat ouders hiervoor toestemming moeten geven.

De VMCA volgt hierin de nieuwe wetgeving en attendeert u erop dat u zich te allen tijde kunt uitschrijven of uw toestemming kunt terugtrekken via een link op de nieuwsbriefpagina of via een email naar privacy@vmca.nl . Via dit emailadres kunt u ook andere vragen stellen rondom het onderwerp privacy.

De VMCA is dit jaar overgegaan op een nieuw registratiesysteem, zodat uw gegevens in een veilige omgeving worden bewaard. We hebben ons best gedaan om alle gegevens zorgvuldig over te zetten naar het nieuwe systeem, maar hebben gemerkt dat dit niet in alle gevallen helemaal goed is gegaan. Dit vinden we heel vervelend. Als u dit onverhoopt aantreft, wilt u ons hierover dan alstublieft berichten via privacy@vmca.nl ? Dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens snel en juist worden aangepast.

U ontvangt deze nieuwsbrief van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen stuur dan een e-mail naar vrijworg@vmca.nl met een verzoek tot uitschrijven.
Wagenmakerbaan 43 • 1315 BC Almere • T 036 534 14 04 • E info@vmca.nlwww.vmca.nl