VMCA voor elkaar in Almere
     
     

De VMCA

Missie en Visie
Dagelijkse leiding 
Vacatures
Beloningsstructuur

Missie en Visie

Missie
De VMCA is er voor vrijwilligers en mantelzorgers. De VMCA is een zelfstandige organisatie die uitgaat van kansen en mogelijkheden voor vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. De VMCA bevordert sociale cohesie en participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit doen we door middel van een diversiteit aan projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering. We streven ernaar een stevig fundament te bouwen voor vrijwilligers en mantelzorgers in Almere. De VMCA staat voor kwaliteit, maatwerk en betrokkenheid bij mens en samenleving.

De VMCA wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning, met een krachtig netwerk en met plezier in wat we doen. De VMCA speelt proactief in op ontwikkelingen in de samenleving en is toegankelijk voor iedereen.  


Visie
Vrijwilligerswerk draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving. We streven naar waardering, stimulering en versterking van vrijwilligerswerk als waardevolle en onmisbare bijdrage aan de Almeerse samenleving. Het is dan ook noodzakelijk om de komende jaren te blijven investeren in het werven en behouden van vrijwilligers.

We sturen aan op een goede en breed gedragen mantelzorgondersteuning in Almere. We maken ons hard voor herkenning en erkenning van mantelzorgers bij mantelzorgers zelf, bij organisaties en werkgevers. We streven naar regie op het eigen leven van de mantelzorger, zodat de verhouding tussen de draaglast en de draagkracht in balans komt en blijft. We betrekken alle betrokkenen in Almere hierbij.
Dagelijkse leiding 

Jolien HoekJolien Hoek - Directeur en dagelijkse leidingHenriëtte Nauta
- Manager Vrijwilligerswerk

Sandra van der Horst - Manager Wijk en Mantelzorg
Bestuur


Jan Nieuwenhuizen 
-
Voorzitter
Projectdirecteur bouw en ontwikkel onderneming/ zelfstandig ondernemer.
"De sociale (op) bouw van de stad en de noodzakelijke samenhang en sociale cohesie, dat laat zich niet zo makkelijk in processen en projecten sturen. Hiervoor moet is veel aandacht nodig. De VMCA werkt met veel kennis, kunde en enthousiasme aan de
"sociale" kant van de stad. Dat vind ik belangrijk werk waar ik graag deel van wil uitmaken en een steentje aan wil bijdragen."
 

Gerdien van der Ent -  Algemeen bestuurslid      
Manager Woondiensten bij Woningstichting Goede Stede
"Ik woon, werk en leef in Almere.Vanuit diverse rollen participeer ik al ruim 25 jaar in de almeerse samenleving. Ik geloof dat een goed functionerende samenleving niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Soms met grote en soms met kleine taken. Zelf vervul ik op diverse fronten en in diverse functies de rol van vrijwilliger."  Erwin Hietland –
 Algemeen bestuurslid
Finance Director bij Robarcko BV.
"Ik woon al jarenlang in Almere en ben een lange periode accountant geweest van de VMCA. Ik ken de stad en de bijdrage van de VMCA op sociaal terrein dan ook goed. De VMCA bevordert de sociale cohesie in de stad en geeft belangrijke ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Goede ondersteuning en begeleiding is belangrijk voor een goed functionerend Almere. Met plezier draag ik mijn steentje dan ook bij op met name financieel gebied."

Christian Wiedeman - Algemeen bestuurslid
Eigenaar trainingsbureau Extra Trainers en coördinator maatschappelijk programma ‘Almere & the city’ bij Almere City FC.
"Sinds 1997 woon, werk en onderneem ik in Almere. Op verschillende manieren draag ik als vrijwilliger ‘sociaal’ bij aan onze stad. Ik geloof dat iedereen van betekenis kan zijn om de stad voor haar inwoners nog gezonder, veiliger en leuker te maken. Met mijn achtergrond en ervaring ondersteun ik de VMCA graag op terreinen als communicatie, innovatie en diversiteit."


Vacatures
Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures. 
Wil je op de hoogte blijven? volg ons op Twitter: @VMCAalmere of Facebook: VMCAalmere


Beloningsstructuur

De VMCA hanteert de CAO Sociaal werk. Alle functies worden volgens deze CAO gehonoreerd, volgens het bijbehorende functieboek. Download volledige tekst.

KvK-nummer: 41023765.
RSIN (fiscaalnummer) : 8026.03.555

 

 

Ik zoek hulp Heeft u ondersteuning of hulp nodig? Vind hulp
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag
Vrijwilligerswerk Direct zoeken naar vrijwilligerswerk.