VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Samenwerking VMCA en Vluchtelingenwerk afd. Almere gestart

 Woensdagmiddag 22 april hebben Vluchtelingenwerk, afdeling Almere en de VMCA de overeenkomst getekend waarmee zij hun samenwerking om zich in te zetten voor vluchtelingen in Almere bekrachtigen. De ondertekening werd ingeleid door wethouder Froukje de Jonge.

De feestelijke ondertekening werd geopend met een welkom door wethouder Froukje de Jonge en directeur Vluchtelingewerk Nederland, afdeling Almere, Judith Hopster.
In de toespraak werd het bijzondere van de samenwerking benadrukt, die in overleg tussen de twee organisaties en de gemeente is ontstaan. Ook vrijwilligers die de vluchtelingen begeleiden bij hun ‘zoektocht’ in de Nederlandse maatschappij werden uitgebreid bedankt. Zij kregen allemaal een bloem uitgereikt. 

Een bijzonder samenwerking

Vluchtelingen die zich vanuit een asielzoekerscentrum in Almere vestigen worden door de twee organisaties begeleid zodat zij zich goed kunnen settelen, goed kunnen inburgeren, hun weg in de stad kunnen vinden en op eigen kracht verder kunnen. Vluchtelingenwerk, afdeling Almere richt zich in de eerste fase op het administratieve deel, het inburgeren, het registreren en contact leggen met instanties. De VMCA zal na een aantal maanden de begeleiding overnemen. Hierbij richt de begeleiding zich vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en de integratie en participatie in de wijk. De wijkteams zullen daar een belangrijke rol in spelen. De begeleiding is vooral coachend, waarbij veel enthousiaste vrijwilligers worden ingezet.