VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Staatssecretaris versterkt positie mantelzorgers en vrijwilligers

Bron: www.mezzo.nl
Mantelzorg niet verplichten, maar versterken, verlichten en verbinden. Dit is de kern van de brief aan de Tweede Kamer over informele zorg van staatssecretaris van Rijn (VWS).
De positie van de mantelzorger en vrijwilliger wordt versterkt en verankerd in de wet. Bij toewijzing van zorg moet niet alleen de vraag worden gesteld wat zij kunnen doen, maar ook wat zij nodig hebben.
Vrijwilligerswerk is aanvullend op formele zorg en niet om bezuinigingen op te vangen. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning en scholing. Verantwoordelijkheid ligt hier voorbij de gemeente.
Het huidige mantelzorgcompliment houdt in 2015 op te bestaan. Gemeenten worden verantwoordelijk gesteld om een blijk van waardering en tegemoetkoming in kosten aan mantelzorgers te realiseren.
Lees de kamerbrief:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/20/kamerbrief-over-mantelzorg-en-langdurige-zorg.html