VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Team Jonge Mantelzorgers van VMCA ontvangt donatie 2000 euro van VGZ voor innovatieve training

Met de opzet voor een nieuw te ontwikkelen training heeft het Team Jonge mantelzorgers van de VMCA een donatie in de wacht gesleept van zorgverzekeraar VGZ. Deze donatie van 2000 euro zal worden ingezet om een geheel nieuwe en innovatieve training te ontwikkelen voor jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

 

Het juryrapport was zeer lovend over de ideeën en opzet van de training: “Veelbelovend. Training is innovatief, bestaat nog niet en bedient een doelgroep waar nog niets voor is”. “Innovatief! Speelt in op een gat in de markt met bewezen techniek”.

In 2018 zal de VMCA den training ontwikkelen voor jongvolwassen mantelzorgers die zorgen voor iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op dit moment bestaat een dergelijke training nog niet en vanuit de Jonge mantelzorgers is de vraag gekomen om zo’n training op te zetten. De training zal in samenwerking met InteraktContour worden samengesteld en de verwachting is dat in maart 2018 zal worden gestart met een eerste pilot.

Het doel van de training is het versterken van jong volwassenen door vergroten van hun kennis over NAH, ervoor zorgen dat zij inzicht krijgen in hun eigen situatie en hen motiveren door het creëren van herkenning en erkenning door contact met anderen. Deze training zal een sterk preventief karakter hebben zodat problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.

 

Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijke projecten in de samenleving. Het maatschappelijk sponsorbeleid in 2017 en 2018 is gericht op het thema Mantelzorg.

Uw consulent

Aranka Verheugd:
T 036 529 75 50
E a.verheugd@vmca.nl

Uw consulent

Ingrid van Beusekom:
T 036 - 529 75 50
E i.vanbeusekom@vmca.nl