VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Terminale zorg

Sommige ernstig zieke mensen willen graag thuis sterven. Een vrijwilliger kan u ondersteunen. Wat kan deze voor u doen?
Huisartsen en thuiszorg zijn hier volledig op ingesteld, maar het moet voor u als partner/verzorger wel mogelijk en haalbaar blijven. Vaak bent u 24 uur per dag beschikbaar en dat kan wel eens te veel worden. Vrijwilligers kunnen dan een aantal uren uren per week tot een aantal uren per dag ondersteuning bieden.

Wat kan een vrijwilliger doen?
Het allerbelangrijkste wat een vrijwilliger kan doen is “er zijn”. Op de achtergrond aanwezig zijn, luisteren of met u praten zowel over dagelijkse dingen als over sterven en de dood. Maar hij of zij kan ook helpen bij de verzorging zoals opfrissen of helpen met eten en drinken. 

De vrijwilliger
De vrijwilliger doet dit werk vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Voordat de vrijwilliger aan de slag gaat krijgt hij of zij een gerichte training, waarin begeleiding, maar ook praktische taken aan bod komen. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.  

Een vrijwilliger aanvragen?
Ondersteuning van een vrijwilliger kunt u zelf aanvragen, maar ook de partner, familie, vrienden of een arts kan dit doen. Na de aanmelding volgt er een gesprek met de coördinator. Tijdens dit gesprek worden uw vraag en wensen besproken. Is er een geschikte vrijwilliger beschikbaar, dan zal de coördinator het contact tussen u tot stand brengen.

Neem contact op met uw consulent om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie

Psychiatrie
Wanneer u het moeilijk vind om contacten met anderen te leggen en onderhouden, kan een vrijwilliger,... Lees meer…
Chronisch zieken
Bent u ernstig ziek? Een buddy kan een luisterend oor bieden en ondersteunen bij diverse vragen. Lees meer…
Dementie
Een vrijwilliger kan u ontlasten wanneer u zorgt voor iemand met dementie. Een keer per week een... Lees meer…
Praktische hulp
Een vrijwilliger kan u helpen bij klusjes in huis, naar de dokter gaan, boodschappen doen of koffie... Lees meer…