VMCA voor elkaar in Almere
     
     

UWV en Vrijwilligerswerk

10 Tips voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers met een ww-uitkering. 

1. Adviseer iemand met een WW-uitkering om het dossier Vrijwilligerswerk op www.uwv.nl te lezen.

2. Adviseer iemand met een WW-uitkering om het vrijwilligerswerk dat hij/zij wil gaan doen, altijd eerst         aan UWV voor te leggen.

3. UWV biedt digitale dienstverlening. Dit betekent dat via de Werkmap contact gelegd wordt met een           adviseur werk. Help eventueel met het formuleren van dit bericht.

4. Heeft de vrijwilliger moeite met de digitale dienstverlening van UWV, verwijs hen dan naar de                     inloopmiddag op dinsdagmiddag van 12.00-16.30 uur. Stimuleer de vrijwilliger om via de Klik & Tik               website hun vaardigheden met computers te verhogen. Dit vergroot tevens de zelfredzaamheid van de       vrijwilliger en de kans op een betaalde baan. Meer informatie? www.klikentik.nl 

5. Binnen de wet- en regelgeving van de WW-uitkering is het van belang dat het vrijwilligerswerk                     ondersteunend werk betreft en dat het geen verdringing van betaald werk is. Let er daarom op dat het       vrijwillige karakter van uw vacatures behouden blijft. 

6. Een vrijwilliger meldt via de Werkmap dat hij/zij vrijwilligerswerk wil gaan verrichten. Naar aanleiding         van dit bericht, zal de vrijwilliger een aanvraagformulier ontvangen. Dit formulier dient de vrijwilliger         samen met de organisatie in te vullen. Het is belangrijk om de taken helder en volledig te formuleren.

7. Het is mogelijk om op vaste tijden en vaste uren vrijwilligerswerk te verrichten, met behoud van een         WW-uitkering.

8. Mensen moeten direct beschikbaar zijn voor betaalde arbeid. Vermeld in de vrijwilligersovereenkomst:       ‘De vrijwilligersfunctie is direct opzegbaar bij het vinden van een baan.’

9. In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar de ANBI of SBBI status. Activiteiten bij instellingen zonder     deze status kunnen niet met behoud van WW worden uitgevoerd. Heeft uw organisatie geen ANBI of           SBBI status, vraag deze dan aan. Dit kan via de website van de belastingdienst.

10. Na de aanvraag wordt een beschikking verstuurd waarin staat of het vrijwilligerswerk wordt toegestaan       of afgewezen. Bij afwijzing wordt ook de reden vermeld. Bij afwijzing is het alleen nog mogelijk om             een bezwaarprocedure te starten of een nieuwe aanvraag te doen.

Toch een minder positieve ervaring? Geef signalen door aan de VMCA. Zij kan dit met het UWV bespreken in een regionaal overleg.

Meer informatie

Asielzoekers en vrijwilligerswerk
Als je als asielzoeker vrijwilligerswerk wilt doen, gelden er bepaalde regels en voorwaarden.  Lees meer…
AVG bestendig in 7 stappen
Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig? Een 7-stappenplanOp 25 mei 2018 is de Algemene... Lees meer…
Vrijwillige inzet en verdringing van betaalde arbeid
Vrijwillige inzet is van belang voor de inwoners van de stad en voor de samenleving als geheel. Ook... Lees meer…
Interessante documenten
Hier vindt u een aantal documenten die u als richlijn kunt gebruiken bij functioneringsgesprekken... Lees meer…
Vrijwilligersbeleid
Een goed vrijwilligersbeleid is één van de belangrijkste instrumenten voor het werven... Lees meer…
Vrijwilligersregelingen
Hier vindt u informatie over onkosten- en reiskostenvergoeding, verzekeringen, vrijwilligerswerk en... Lees meer…
Financiele middelen
Door dreigende bezuinigingen op subsidies wordt het voor organisaties steeds belangrijker te kijken... Lees meer…
Informatie voor organisaties
De VMCA kan u ondersteunen in uw vrijwilligersbeleid. Wanneer u informatie en advies zoekt over de... Lees meer…
Ik zoek hulp Heeft u ondersteuning of hulp nodig? Vind hulp
Vrijwilligerswerk Direct zoeken naar vrijwilligerswerk.