VMCA voor elkaar in Almere
     
     

budgetcoach vluchtelingen

Functie omschrijving:
VluchtelingenWerk West en Midden Nederland, locatie ALMERE
zoekt per direct een vrijwillige

BUDGETCOACH (M/V)

VOOR SCHULDPREVENTIE-PROJECT EURO-WIJZER

Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak vanuit een zeer kwetsbare inkomenspositie.
Zij hebben een minimuminkomen en beschikken niet over spaargeld. Voor het inrichten van de woning sluiten zij een lening af, dus zij starten al met een schuld. Bovendien maken vluchtelingen vaak onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben.

VluchtelingenWerk wil met het project Euro-Wijzer bijdragen aan een beter vangnet voor vluchtelingenminima. Dit door vluchtelingen in heel Nederland te begeleiden bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden als een ordelijke thuisadministratie, omgaan met digitaal betaalverkeer en leren vooruit denken/plannen in uitgavepatroon. Hiervoor zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die budgetcoach wil worden voor vluchtelingen die willen leren financieel zelfredzaam te zijn.

Als budgetcoach bied je begeleiding aan vluchtelingen, in een één op één situatie. Samen inventariseer je of er schulden zijn.

Vaardigheden:
Wat verwachten wij van een budgetcoach? Goede contactuele vaardigheden; Belangstelling voor vluchtelingen; Om kunnen gaan met laaggeletterdheid/laagopgeleide vluchtelingen; Een ordelijke administratie kunnen voeren.
Organisatie: Vluchtelingenwerk West en midden Nederland
Locatie: Grote Markt 111: Grote Markt 111 Almere
Uren per week: 8
Verzekering: Ja
Onkostenvergoeding: Ja
Contactpersoon: Elsa Hurić
E-mailadres: ehuric@vwmn.nl
Telefoonnummer: 0365347760