VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Gewoon bestuurslid

Functie omschrijving:
Wereldwinkel Duka la Dunia in Almere Haven is een volledige vrijwilligersorganisatie die in Almere zo veel mogelijk eerlijke handel in artikelen uit ontwikkelingslanden teweeg wil brengen. We kunnen bogen op een schat aan ervaring bij onze vrijwilligers in de winkel, bij de inkoop en administratief; het winkelteam speelt een cruciale rol in de coördinatie van het geheel.

Het bestuur is collegiaal en kan uit drie of vijf leden bestaan. Er zijn (komen) vacatures voor gewoon lid, voor secretaris en voor penningmeester.

Het gewone lid neemt deel aan bestuursvergaderingen en voert ad hoc taken uit waar het bestuur toe besluit: voorbereiding van of deelname aan bijzondere activiteiten, vertegenwoordiging van Duka la Dunia bij allerlei gelegenheden.
Kennis van, en ervaring met social media is uiterst welkom.

Vaardigheden:
Communicatief en coöperatief binnen en buiten de organisatie, alert op ontwikkelingen in de retail, creatief in het vinden van oplossingen, initiatiefrijk.
Organisatie: Vereniging Wereldwinkel Duka la Dunia
Locatie: Marktgracht 23: Marktgracht 23 Almere Haven
Website: www.almere.wereldwinkels.nl
Uren per week: 2-5
Verzekering: Ja
Onkostenvergoeding: Ja
Contactpersoon: Felix van de Laar
E-mailadres: secretariaat@wereldwinkelalmere.nl
Telefoonnummer: 0367370264