VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben vrijwilliger

   

Huisbezoek

Huisbezoek door vrijwilliger bij mensen met een verminderd inkomen 

Wanneer je inkomen laag is of door omstandigheden aanzienlijk lager is dan daarvoor, door bijvoorbeeld ziekte, ontslag etc. Dan kan het vaak moeilijk zijn om hiermee om te gaan. Er zijn veel regelingen en subsidies waar mensen in zo'n geval gebruik van kunnen maken. Vrijwilligers komen bij de mensen thuis om hen te informeren over deze regelingen en subsidies. Daarnaast bespreken zij ook welke mogelijkheden er zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.  

Lees de ervaringen van onze vrijwilligersDoelen van het gesprek zijn:

• bewoners informeren over armoederegelingen
• (vroeg)signalering
• participatie stimuleren
• de maatschappelijke betrokkenheid vergroten
• versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van burgers

Wil je meer weten:
Bekijk dan ook het interview bij Omroep Flevoland waarin we uitleggen wat we doen. 
Vrijwilligers

Vrijwilligers krijgen een basistraining. Een aantal eigenschappen die zij moeten bezitten om dit werk te kunnen doen zijn: goede contactuele eigenschappen, uitnodigend zijn, kunnen incasseren, zorgvuldig met privacygevoelige informatie kunnen omgaan en goed kunnen luisteren en informeren.

Vrijwilligers bezoeken de adressen die zij krijgen. Zij zullen actief proberen om bij de bewoners binnen gelaten te worden. Het is uiteindelijk de keus van de bewoner of hij of zij de vrijwilliger binnenlaat. De vrijwilliger voert een gesprek met de bewoner over vaak gevoelige onderwerpen, zoals financiële situatie en eenzaamheid.

Afhankelijk van de situatie en de behoeften en wensen van de bewoner kan de vrijwilliger informatie geven over (armoede)regelingen. Uitgangspunt hierbij is wat de bewoner zelf kan regelen en/of wat zijn of haar netwerk kan bijdragen. Vervolgens kan er gedacht worden aan ondersteuning door een vrijwilliger of, indien nodig, professionele hulp. De eigen kracht van de bewoner is het uitgangspunt. 

Ook de deelname aan de maatschappij zal aan de orde komen. Dit is een belangrijk punt. Ook hierin is de behoefte van de bewoner het uitgangspunt. De vrijwilliger kan informeren over mogelijkheden als deelnemen aan activiteiten in een buurthuis tot de inzet als vrijwilliger en eventueel verder te nemen stappen. De vrijwilliger bespreekt waarbij hulp of ondersteuning nodig is, maar ook wat iemand (nu of in de toekomst) kan bieden. De wederkerigheid van inzet is hierbij belangrijk. 

Afhankelijk van de situatie van de bewoner zal de vrijwilliger een tot drie gesprekken voeren met de bewoner.

Uw consulent

Justine Netjes:
T 06-48577490
E j.netjes@vmca.nl
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag