VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben vrijwilliger

   

Vluchtelingen

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
Vluchtelingen met een verblijfsstatus die zich voor het eerst nieuw in Nederland in Almere zijn komen wonen worden in hun wijk begeleid door de VMCA.

De begeleiding is erop gericht dat zij zich goed kunnen settelen, goed kunnen inburgeren, hun weg in de stad kunnen vinden en op eigen kracht verder kunnen.

Wegwijs in de wijk
De begeleiding van de VMCA richt zich vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en de integratie en participatie in de wijk. De wijkteams spelen daar een belangrijke rol in. De begeleiding is vooral coachend, waarbij veel enthousiaste vrijwilligers worden ingezet.

Vrijwilligers
De begeleiding van de vluchtelingen wordt gedaan door vrijwilligers. Als vrijwilliger bouw je een persoonlijke band op en kun je in de wijk aan de slag. Je krijgt een goede training voor je begint en ook tijdens je vrijwilligerswerk wordt je goed begeleid. 

Als asielzoekers vrijwilligerswerk willen doen
Voor asielzoekers die vrijwilligerswerk willen doen gelden bepaalde regels en voorwaarden. Welke dat zijn lees je in dit document

 

Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag