VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Ik ben vrijwilliger

   

Thema avond Vrijwilligersverzekering

De gemeente Almere heeft voor vrijwilligers(organisaties) twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico's van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers Basis Polis en de VNG Vrijwilligers Plus Polis.
De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente Almere of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd!

Tijdens deze thema avond geeft een specialist van Centraal Beheer Achmea een toelichting op de verzekeringen. Uiteraard is er een mogelijkheid om vragen te stellen.

Waar vindt de activiteit plaats?

routebeschrijving
Datum: 06 november 2018
Tijd: 19.00 - 20.30
Locatie: VMCA, 4e etage
Wagenmakerbaan 43, Almere
Aanmelden: klik hier om u aan te melden