VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Vrijwilligerswerk in de krant - november

06-11-2014  Namens de AZC Almere organisatie, verantwoordelijk voor opvang van asielzoekers in Almere (750 personen) is Kittie Jager de contactpersoon voor de werkgroep die vrouwenactiviteiten organiseert op het AZC Almere. Voor vrouwen door vrouwen.

Wat doet u als organisatie?
Het COA is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor onze bewoners. COA valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie.

Op een locatie wonen gemiddeld wel 40 nationaliteiten.

Naar welke vrijwilliger bent u op zoek? 

Vrijwilligers voor de vrouwenactiviteiten. Vrijwilligers die het leuk vinden om hun passie of hobby te delen met andere vrouwen van over de hele wereld. Vrouwen die een vast dagdeel per week beschikbaar willen zijn voor de vrouwen . Creatieve vrouwen die weten dat schilderen, haken, breien etc. ontspanning brengt.

Wat kan de vrijwilliger van uw organisatie verwachten?

U levert direct een bijdrage aan de leefbaarheid op de opvanglocatie. U krijgt de kans om samen te werken in een team van interne en externe vrijwilligers U kunt uw horizon verbreden door kennis te maken met vele culturen en vrouwen van over 
de hele wereld. U ontvangt een reis- c.q. onkostenvergoeding en tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk, bent u verzekert.

Wat is er leuk aan het werk?

Fijn om iets toe te kunnen voegen aan het dagelijkse leven van vrouwen die
noodgedwongen huis en haard hebben verlaten. 

Waarom doet u dit?

Omdat ik nu de tijd kan vrij maken om me voor anderen in te zetten. Ook omdat wij in
Nederland een veilig leven mogen leiden. Als ik zelf zou moeten vluchten dan zou ik het ook prettig vinden als ergens op de wereld een vrouw er voor mij zou zijn.

Meer informatie over deze functie kunt u krijgen bij Sander Boer en Kitty Jager via tel:

088-7153900 of mail: sanderboer@coa.nl