VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Vrijwilligerswerk voor mensen met beperking

In de huidige participatiemaatschappij worden kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, gestimuleerd om meer mee te doen in de samenleving. Tegelijkertijd wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. En hoewel mensen met een beperking talenten en kwaliteiten hebben die waardevol zijn, blijkt vrijwilligerswerk voor deze groep niet altijd toegankelijk. Daarom starten MEE IJsseloevers, VMCA en InteraktContour in februari opnieuw een project om vrijwilligers met een beperking en organisaties bij elkaar te brengen. 

“Voor mensen met een beperking is de drempel om zichzelf als vrijwilliger aan te melden vaak hoog”, weet MEE-consulent Tini Doorenweerd. “Of ze zijn er eenvoudigweg niet van op de hoogte dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen. In Almere werkt MEE IJsseloevers daarom samen met de VMCA en InteraktContour aan het project “Talenten samen benutten”. Deelnemers aan het project krijgen onder begeleiding inzicht in hun talenten, leren nieuwe dingen en kunnen vervolgens als vrijwilliger weer meedoen in de samenleving. Daarbij wordt gekeken naar wat zij wél kunnen in plaats van te kijken naar hun beperking.


Talenten en interesses

Deelneemster Martina (61) startte in het najaar 2015 met de cursus. “Door de cursus krijg ik steeds beter inzicht in het werk dat ik zou willen en kunnen doen”, vertelt ze. “Ik heb het syndroom van Asperger en kan  o.a. slecht tegen veel licht, geluid en rommel. Door de opdrachten en oefeningen ontdek ik steeds beter waar mijn talenten en interesses liggen. Zo vind ik een fijne werksfeer, omgaan met mensen en betrouwbaarheid erg belangrijk. Het contact met andere cursisten en de VMCA is ook prettig. Ik krijg goede begeleiding en hoewel we heel serieus bezig te zijn, lachen we ook veel. Ik weet zeker dat ik binnenkort leuk vrijwilligerswerk vind! Uitstapjes maken met mensen met een beperking of een buddy zijn van iemand lijkt me erg leuk om te doen”, besluit Martina enthousiast.

 

Begeleiding door MEE en InteraktContour

Tegelijkertijd stimuleert het project de samenwerking tussen de professionele zorg- en welzijnsorganisaties en het vrijwilligerswerk. Organisaties hebben, vaak ten onrechte, het beeld dat vrijwilligers met een beperking te veel tijd en begeleiding kosten. Organisaties die belangstelling hebben, worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en is er een training over het omgaan met mensen met een beperking in werksituaties. Daarnaast is er ondersteuning op de werkvloer mogelijk door MEE en InteraktContour.

 

Belangstelling?

Mensen die belangstelling hebben voor de cursus, die start op 8 februari 2016, kunnen zich aanmelden bij Anneke Lettink 06 – 30 99 95 15 of

Ria Jacobs 06 30 99 72 88

Deelname aan de cursus is gratis.

Vrijwilligersorganisaties die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Trisha Bosker van de VMCA 036 5346027 of 06 37 4343 97.